W systemie ujęto gmachy zaprojektowane przez następujące biura projektowe:
 1. Wydział Prawa i Administracji:
  Zespół Autorskich Pracowni Architektonicznych ZAPA - Architekci
  Architekci: prof. dr inż. arch. Szczepan Baum, mgr inż. arch. Adam Drohomirecki, mgr inż. arch. Jacek Droszcz, mgr inż. arch. Andrzej Kwieciński
 2. WNS:
  Autorska Pracownia Projektowa Studio M
  Architekci: mgr inż. arch. Małgorzata Ulasińska, mgr inż. arch. Jacek Szczęsny, mgr inż. arch. Andrzej Gołębiewski, mgr inż. arch. Jadwiga Jaczuk, mgr inż. arch. Jerzy Biliński
 3. Biblioteka:
  ArchiCo-projekt sp. z o.o.
  Architekci: mgr inż. arch. Konrad Tanasiewicz, mgr inż. arch. Dariusz Skalski, mgr inż. arch. Piotr Piętka, mgr inż. arch. Piotr Pleskot
 4. Wydział Biologii:
  Autorska Pracownia Projektowa Studio M
  Architektura: mgr inż. arch. Małgorzata Ulasińska, mgr inż. arch. Hanna Gołębiewska, mgr inż. arch. Andrzej Gołębiewski, mgr inż. arch. Jadwiga Jaczuk, mgr inż. arch. Jerzy Biliński, mgr. inż. arch. Piotr Wiktorowicz
 5. Wydział Chemii:
  Warsztat Architektury Pracownia Projektowa Krzysztof Kozłowski
  Architektura: dr inż. arch. Krzysztof Kozłowski
 6. Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki:
  Zespół Projektowy Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
  Architekci: prof. dr inż. arch. Witold Benedek, prof. dr inż. arch. Stanisław Niewiadomski
 7. Wydział Filologiczny oraz Wydział Historyczny:
  Zespół Projektowy Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
  Architekci: prof. dr inż. arch. Witold Benedek, prof. dr inż. arch. Stanisław Niewiadomski